nasz cel

uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów poprzez:

 • poprawę warunków poruszania się na rowerze w mieście
 • zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego
 • popularyzację roweru jako wygodnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu

co chcemy osiągnąć?

 1. Budowa tras rowerowych w mieście
  usprawniających komunikację rowerową i poprawiających bezpieczeństwo rowerzystów
 2. Ustawienie stojaków rowerowych
  w parkach, przed obiektami użyteczności publicznej, na placu targowym, pod kinem etc.
 3. Opracowanie "Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej"
  obowiązujących w przypadku wszystkich inwestycji i remontów drogowych na terenie miasta
 4. Opracowanie "Strategii rowerowej Biłgoraja"
  między innymi opracowanie docelowej mapy ścieżek rowerowych w mieście
 5. Wprowadzenie "Polityki rowerowej Biłgoraja"
  opisującej sposoby osiągania i monitorowania celów strategii rowerowej
 6. Powołanie zespołu opiniującego zamierzenia komunikacyjne
  celem uzgodnień zamierzeń komunikacyjnych miasta ze środowiskiem rowerzystów

aktualności

2016-07-28

Lipcowa Masa Krytyczna

Celem lipcowej Masy jest zachęcenie mieszkańców Biłgoraja do częstego korzystania z rowerów.

więcej »
2016-06-22

51. Biłgorajska Masa Krytyczna

Celem Masy jest zwrócenie uwagi na problem parkowania samochodów na chodnikach i drogach rowerowych.

więcej »
2016-05-24

50 - Jubileuszowa Masa Krytyczna

W tym miesiącu Biłgorajska Masa Krytyczna będzie jechała już po raz 50. Celem tej jubileuszowej Masy jest jest zwrócenie uwagi na obecność rowerzystów na ulicach miasta oraz zachęcenie mieszkańców Biłgoraja do codziennej jazdy na rowerze.

więcej »
2016-04-26

49 - Biłgorajska Masa Krytyczna

W tym miesiącu Masa Krytyczna bierze udział w promocji czytelnictwa i oprócz jazdy na rowerze chcemy również zachęcić do czytania książek. Jadąc na wycieczkę rowerową spakuj książkę do plecaka.

więcej »
2016-03-18

Wiosenna Masa Krytyczna

Marcowa Masa Krytyczna ma na celu zachęcenie mieszkańców Biłgoraja do częstego korzystania z rowerów, a zwłaszcza na krótkich dystansach. W tym miesiącu wyjątkowo Masa Krytyczna odbędzie się w niestandardowym terminie, z tego względu, że ostatni piątek miesiąca jest jednocześnie Wielkim Piątkiem i przejazd Masy kolidowałby z odbywającą się tego dnia procesją. Masa Krytyczna została więc przeniesiona na niedzielę 20 marca.

więcej »
2016-02-19

47 - Biłgorajska Masa Krytyczna

Celem lutowej Masy Krytycznej jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza w Biłgoraju. Przejazdem Masy Krytycznej – rowerzyści jako mieszkańcy Biłgoraja i osoby często spędzające wolny czas na powietrzu chcieliśmy zaapelować o zaniechanie spalenia śmieci, odpadków, plastików i innych materiałów zawierających ‘chemię’, ponieważ to one w największym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza w Biłgoraju, co w konsekwencji jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia nas wszystkich.

więcej »
2016-02-03

Uwagi dotyczące budowy drogi rowerowej przu ul. Krzeszowskiej

Dnia 22 grudnia 2015 r. wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej nowo budowanej drogi rowerowej przy ul. Krzeszowskiej. Postanowiliśmy napisać pismo ponieważ zauważyliśmy pewne błędy w już zrealizowanym odcinku i w związku z tym chcielibyśmy zapoznać się z całą dokumentacją tak aby można było dokonać poprawek projektu i uniknąć następnych błędów.

więcej »
2016-02-03

Apel do władz w sprawie odśnieżania dróg rowerowych.

Celem styczniowej Masy Krytycznej było zwrócenie uwagi na potrzebę utrzymania ścieżek rowerowych w zimie w odpowiednim stanie, tj. ich odśnieżanie i posypywanie piachem. Rowerzyści również w miesiącach zimowych korzystają z infrastruktury drogowej. Natężenie ruchu rowerowego mimo że jest znacznie mniejsze lecz nie zanika całkowicie. Stąd też istotną sprawą jest zapewnienie tym rowerzystom dróg rowerowych w odpowiednim stanie przejezdności.

więcej »

dołącz do inicjatywy!

zgłoś problem lub sugestię

prosimy mieszkańców
o zgłaszanie problemów
i sugestii związanych
z komunikacją rowerową
wypełnij formularz

inicjatywę wspierają!

patronat medialny© 2016 Net Partners